ఇతరులు

other1

(1) బెరిలియం రాగి తీగను ప్రధానంగా వైర్ స్ప్రింగ్, ట్విస్ట్-పిన్, ఫజ్ బటన్, స్ప్రింగ్ ఫింగర్ మరియు ఇతర హై-ఎండ్ కనెక్టర్ ఉత్పత్తుల కోసం ఉపయోగిస్తారు.
(2) C19610 ప్రధానంగా కనెక్టర్లలో ఉపయోగించబడుతుంది.
(3) రాగి ఫెర్రో మిశ్రమం ప్రధానంగా RF షీల్డింగ్ నెట్, కనెక్టర్లు, అచ్చు మరియు మొదలైన వాటిలో ఉపయోగించబడుతుంది.

other2
other3